Kontakt

logo-mini

ZAWOJSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
34-222 Zawoja 1307
NIP: 552-171-37-22
REGON: 122465569

KONTO
Bank spółdzielczy w Jordanowie oddział w Zawoi
Nr konta:  94 8799 0001 0020 0200 0651 0001

Tadeusz CHOWANIAK  Prezes Zarządu – 601998811
Janusz TATARA  Wiceprezes Zarządu – 513082066
Elżbieta SPYRKA Sekretarz ZSP  -502216831
Aneta KOJDER  Skarbnik ZSP – 604913875


e-mail kontakt@przedsiebiorcy.infozawoja.pl
strona: www.przedsiebiorcy.infozawoja.pl