III Zarząd Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców .

III Zarząd

Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Prezes Zarządu

Tadeusz Chowaniak

 

Z-ca Prezesa

Janusz Tatara

 

Sekretarz

Elżbieta Spyrka

 

Skarbnik

Aneta Kojder

 

Członkowie zarządu :

Alina Kuś , Bartosz Krawczak , Paweł Bury .

 

Komisja Rewizyjna :

Jolanta Zięba

Grzegorz Trawiński , Sławomir Pacyga .