Ustawa śmieciowa 2013 – Co nas czeka ?

08 04 2013r Spotkanie Zawojskich Przedsiębiorców z Radą Gminy

2013-04-08-193

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do jej zadań własnych. W związku z dostosowaniem prawa miejscowego do wymogów ustawy przez Zawojskich Radnych zwróciliśmy się z prośbą by regulamin był dostosowany do stanu faktycznego wytwarzanych śmieci przez przedsiębiorców by nie stała się ta ustawa kolejnym aktem prawnym mającym znamiona podatku .

Czytaj dalej