Zimą w Małopolsce

Szanowni Państwo!

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany prosimy o kontakt bezpośrednio z BCK. Zarząd ZSP podejmie decyzję,czy podpisze zlecenie,aby zrobić reklamę ZSP i naszej działalności.

Wszytko zależy od ceny jaką należy zapłacić za taki program na żywo!

W związku z planowaną realizacją programu Babiogórskie Centrum Kultury zachęca przedsiębiorców do partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia. Program będzie okazją do promocji nie tylko Zawoi, ale i Państwa obiektów. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie deklaracji współpracy do 21 grudnia br. Program, którego formułą są wejścia „na żywo”, emitowany będzie w sobotę 16 stycznia 2016r. w godzinach 10:00-15:00 na antenie TVP Kraków oraz ogólnopolska – TVP Regionalna.

Szczegóły programu: • wejścia na żywo 8-10 minut każde, w godzinach 10.00 – 15.00, łącznie ok. 60 minut transmisji • 4 wejść ogólnopolska TVP Regionalna – Ogólnopolska (wszystkie Ośrodki Regionalne) • 1 wejście – piąte wejście tylko w TVP Kraków • emisja 5 zwiastunów +2 billboardów sponsorskich transmisji na antenie TVP Kraków z billboardem sponsorskim • emisja 6 billboardów sponsorskich na antenie TVP Kraków (przed i po) jednym z wejść transmisji.

źródło: zawoja.pl

Spotkanie członków stowarzyszenia oraz msza św. w intencji Pierwszego Prezesa Stowarzyszenia śp. Andrzeja Pająka.

LogoZSPkoronaziemilogo
Zarząd Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Zawoja 3000 zaprasza bardzo serdecznie  Wszystkich członków Stowarzyszenia w dniu 22 listopada 2015 roku na spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia w Centrum Górskim Korona Ziemi w Zawoi, które poprzedzone zostanie Mszą św. o godz.17.00 odprawioną w Kościele Parafialnym w Zawoi Centrum w intencji Pierwszego Prezesa Stowarzyszenia śp. Andrzeja Pająka w trzecią rocznicę jego śmierci. Prosimy Wszystkich członków o liczny udział zarówno w Mszy św. a potem w naszym spotkaniu, w którym przy kawie i skromnym poczęstunku dyskutować będziemy o planach rozwoju i działaniach Stowarzyszenia, możliwościach współpracy z władzami gminy i regionu, szansami pozyskiwania środków unijnych na naszą działalność oraz współpracą z LGD PODBABIOGÓRZE i innymi instytucjami w Małopolsce.
Za Zarząd ZSP
Tadeusz Chowaniak
Prezes

Oświadczenie ZSP

Oświadczenie

Zarząd Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Zawoi wyraża zdecydowany sprzeciw wobec praktyk, jakie mają miejsce od początku kadencji 2014-2018 w Gminie Zawoja stosowanych przez przedstawicieli władz gminy. Do tej pory nie wyrażaliśmy publicznie opinii, gdyż w każdym przypadku po zmianie władzy trzeba dać czas nowym włodarzom na przyjęcie obowiązków, opracowanie strategii, planów i metod działania oraz wdrożenie się w zarządzanie. Czekaliśmy cierpliwie ponad 200 dni, nie przeszkadzaliśmy, chcąc pokazać, że chcemy współpracować dla dobra naszej gminy Zawoja. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ZSP w marcu  padły wyraźne obietnice dobrej współpracy ze strony Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Pająka i Wiceprzewodniczącego RG Jana Borkowskiego, które po upływie kilku miesięcy okazują się pustosłowiem i deklaracjami bez pokrycia. Mimo zapewnienia Przewodniczącego Rady Gminy na tym zebraniu Zarząd nie jest zapraszany na sesje Rady Gminy, na wiele spotkań ważnych, w których ponad 50 przedsiębiorców zrzeszonych w ZSP chciałoby brać udział poprzez swoich przedstawicieli i wyrazić opinie co do planów i zamierzeń, a także działań nowej władzy, w tym wójta Marcina Pająka.

Czytaj dalej

Stanowisko Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w sprawie sytuacji w gminie Zawoja.

NIE CZYNY A SŁOWA!

Stanowisko Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w sprawie sytuacji w gminie Zawoja.

Wśród kilku zapowiedzi wyborczych kandydata na Wójta Gminy Zawoja, jedną z nich  było przedstawienie pół roku po wyborach programu wyborczego, co Marcin Pająk zapowiadał na swojej stronie, która zaraz po wyborach przestała działać, a także na wszystkich spotkaniach wyborczych, w ulotce i gazetce wyborczej  oraz innych komunikatorach.

Czytaj dalej

Nowe zakładki!

Wkrótce na stronie Stowarzyszenia dodane zostaną nowe zakładki:
GALERIA
SKRZYNKA POMYSŁÓW
ANKIETA
DOWCIPY
już dziś zachęcamy do współpracy ze Stowarzyszeniem, współredagowaniem naszej strony i przysyłaniem nam ciekawych zdjęć z Państwa działalności gospodarczej z opisem, które będziemy zamieszczać na naszej stronie, a także ciekawych dowcipów, kawałów i anegdot! Najciekawsze z nich nagrodzimy na corocznym walnym zgromadzeniu sprawozdawczym!
Z babiogórskim pozdrowieniem
Tadeusz Chowaniak

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Członków Zawojskiego

Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

 

Zarząd Zawojskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12.05.2014 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w Sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury ( Dom Parafialny ) w Zawoi Centrum W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie: walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 30 min. później tego samego dnia.

Dopuszcza się. w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach poprzez pełnomocników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu w danym dniu. Prosimy o opłacenie składek członkowskich.

Porządek obrad Walnego Zebrania

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2013 r.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2013.
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013.
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
  • w sprawie ustalenia składek członkowskich na rok 2014.
  • w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian statucie stowarzyszenia.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zapoznanie się z sytuacją w Gminie Zawoja programem i propozycjami rozwoju gminy Zawoja pod kontem prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie.
 12. Przedstawienie współpracy Spółki Korona Ziemi z Przedsiębiorcami.
 13. Zakończenie zebrania.